Stosowanie aktualizacje można zaplanować w sposób pozwalający uniknąć nadmiernego ruchu sieciowego oraz zakłóceń pracy użytkowników przez skonfigurowanie funkcji aktualizacji automatycznych na komputerach klienckich, która umożliwia instalowanie aktualizacji w określonym dniu i o określonej godzinie.

Planowanie aktualizacji

  Krok Informacje
Pole wyboru

Zainstaluj program WSUS i uruchom Kreatora instalacji programu WSUS, jeśli te czynności nie zostały jeszcze wykonane.

Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Skonfiguruj aktualizacje automatyczne.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące najlepszych rozwiązań z zakresu wdrażania aktualizacji można znaleźć w Przewodniku operacyjnym programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też