Jeśli po zainstalowaniu programu Windows Server Update Services (WSUS) wystąpią problemy z serwerem, można je rozwiązać, korzystając z Przewodnika operacyjnego programu WSUS zawierającego szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania typowych problemów z komputerami klienckimi, błędów pobierania i instalacji oraz innych kwestii.

Jeśli nie można zainstalować programu WSUS, przyczyną jest najczęściej problem z siecią lub niespełnienie minimalnych wymagań systemowych dotyczących sprzętu i oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów z programem WSUS

  Krok Informacje
Pole wyboru

Jeśli podczas próby zainstalowania programu WSUS jest wyświetlany komunikat „Nie można odnaleźć aktualizacji. Mógł wystąpić problem z połączeniem sieciowym”, pomocne informacje można znaleźć w Przewodniku dotyczącym rozwiązywania problemów z Centrum sieci i udostępniania.

Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów z Centrum sieci i udostępniania https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140135 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Wyświetlenie innego komunikatu o błędzie podczas próby zainstalowania programu WSUS może oznaczać, że nie zostały spełnione minimalne wymagania systemowe określone w Informacjach o wersji.

Informacje o wersji programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

W przypadku wystąpienia problemów z programem WSUS po instalacji należy zajrzeć do Przewodnika operacyjnego programu WSUS.

Przewodnik operacyjny programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania i używania programu WSUS można znaleźć w Przewodniku dotyczącym wdrażania programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też