Program Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia przekazywanie aktualizacji grupom komputerów klienckich, dzięki czemu można zapewnić, że określone komputery zawsze będą otrzymywały potrzebne aktualizacje. Można utworzyć grupy komputerów w hierarchiach (na przykład grupę Lista płac oraz grupę Do wypłaty, które będą podrzędne w stosunku do grupy Księgowość). Aktualizacje, które zostaną zatwierdzone dla wyższej grupy, będą automatycznie wdrażane dla niższych grup.

Najpierw należy skonfigurować komputery klienckie tak, aby kontaktowały się z serwerem WSUS, po czym można przypisać je do grup i zarządzać nimi z tego serwera. Komputery można przypisać do grup komputerów, używając jednej z dwóch metod: określanie wartości docelowej po stronie serwera oraz określanie wartości docelowej po stronie klienta. Określanie wartości docelowej po stronie serwera polega na ręcznym przenoszeniu jednego lub większej liczby komputerów klienckich do jednej grupy komputerów. Określanie wartości docelowej po stronie klienta polega na użyciu zasad grupy lub edytowaniu ustawień rejestru na komputerach klienckich w celu umożliwienia komputerom automatycznego dodania się do wcześniej utworzonych grup komputerów.

Wdrażanie programu WSUS przy użyciu grup komputerów

  Krok Informacje
Pole wyboru

Skonfiguruj komputery klienckie, aby kontaktowały się z serwerem WSUS.

Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Utwórz grupy komputerów w programie WSUS.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Przypisz komputery do grup komputerów.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących sposobu zarządzania grupami komputerów w programie WSUS można znaleźć w Przewodniku operacyjnym programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też