Pierwsza faza wdrażania programu Windows Server Update Services (WSUS) polega na zaprojektowaniu konfiguracji serwera. Może to być prosta konfiguracja z jednym serwerem lub złożona z wieloma serwerami WSUS. Należy przy tym uwzględnić takie kwestie jak przepustowość połączenia (zarówno w przypadku połączeń internetowych, jak i połączeń z sieciami lokalnymi - LAN - oraz sieciami rozległymi - WAN), konfiguracja sieci oraz wymagania dotyczące języków.

Dodatkowe informacje

Instrukcje dotyczące instalacji programu WSUS można znaleźć w Przewodniku krok po kroku dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Informacje dotyczące projektowania sieci programu WSUS i zarządzania nią można znaleźć w następujących zasobach:

Zobacz też