Prvním krokem při nasazování služby WSUS je návrh konfigurace serveru, a to jednoduché konfigurace s jedním serverem nebo složité konfigurace s více servery WSUS. Je třeba zvážit šířku pásma připojení (pro připojení k Internetu a připojení k síti LAN nebo WAN), konfiguraci sítě a různé jazykové požadavky.

Další informace

Pokyny týkající se instalace služby WSUS naleznete v podrobném průvodci ke službě WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině).

Informace o návrhu a správě sítě WSUS naleznete v následujících tématech:

Další odkazy