Pokud aktualizaci nainstalujete nejprve v testovacím prostředí, můžete ještě před tím, než se rozhodnete, zda ji nasadit do systémů ve vašem provozním prostředí, zjistit, jaký bude mít dopad. Tento přístup může zabránit neplánovaným prostojům a nižší produktivitě.

Chcete-li testovat aktualizace, které plánujete nasadit do sítě, nastavte testovací prostředí počítačů používající software, který chcete aktualizovat, a také další aplikace, které se používají ve vašem prostředí. Můžete vytvořit více skupin testovacích počítačů využívající různé konfigurace odpovídající počítačům v různých odděleních ve vaší organizaci. Když tyto aktualizace projdou testovacím prostředím, můžete je nasadit do ostatních počítačů.

Nastavení testovacího prostředí pro aktualizace

  Krok Odkaz
Zaškrtávací políčko

Vytvořte vlastní skupiny počítačů, které budete chtít využívat jako testovací prostředí.

Podrobný průvodce služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Přesuňte některé počítače, které budou fungovat jako zástupci určitých skupin, do testovacích skupin.

Podrobný průvodce služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině)

Další informace

Další informace o nastavení a použití testovacího prostředí pro aktualizace naleznete v Průvodci nasazením služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy