Pokud po instalaci služby WSUS dojde k potížím se serverem, můžete je řešit s použitím provozní příručky služby WSUS, která obsahuje podrobné informace týkající se řešení běžných problémů s klientskými počítači, chyb stahování a instalací a také další potíže.

Pokud službu WSUS nelze nainstalovat, jedná se pravděpodobně o síťový problém nebo nedodržení minimálních systémových požadavků a předpokladů pro hardware a software.

Řešení potíží se službou WSUS

  Krok Odkaz
Zaškrtávací políčko

Pokud se vám při pokusu o instalaci služby WSUS zobrazí zpráva „Tato aktualizace nebyla nalezena. Mohlo dojít k potížím s připojením k síti.“, přečtěte si informace v Průvodci odstraňováním potíží s Centrem síťových připojení a sdílení.

Průvodce odstraňováním potíží s Centrem síťových připojení a sdílení https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140135 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Pokud se vám při pokusu o instalaci služby WSUS zobrazí jiná zpráva o chybě, je možné, že jste nesplnili všechny minimální systémové požadavky uvedené v poznámkách k verzi.

Poznámky k verzi služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139840 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Pokud dojde k potížím se službou WSUS po instalaci, přečtěte si informace v provozní příručce služby WSUS.

Provozní příručka služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (stránka může být v angličtině)

Další informace

Další informace o nastavení a použití služby WSUS naleznete v Průvodci nasazením služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy