Nastavením automatických aktualizací v klientských počítačích tak, aby byly instalovány v určitý den a určitou dobu, je možné aktualizace naplánovat tak, aby bylo minimalizováno zatížení sítě a uživatelé byli co nejméně rušeni.

Plánování aktualizací

  Krok Odkaz
Zaškrtávací políčko

Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte službu WSUS a spusťte průvodce instalací služby WSUS.

Podrobný průvodce služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Nakonfigurujte automatické aktualizace.

Průvodce nasazením služby WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Další informace

Informace o doporučených postupech při nasazování aktualizací naleznete v provozní příručce služby WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy