Hierarchii serverů služby WSUS lze nastavit tak, aby byly aktualizace nasazovány do kanceláří v různých oddělení, organizačních jednotkách nebo zeměpisných oblastech. Server WSUS nejvyšší úrovně komunikuje přímo se serverem Microsoft Update a podřízené servery WSUS komunikují se serverem nejvyšší úrovně.

Návrh hierarchií serveru WSUS

  Krok Odkaz
Zaškrtávací políčko

Rozhodněte, jak mají být server WSUS propojeny. Servery WSUS je možné propojit dvěma způsoby:

Autonomní režim: Server WSUS nejvyšší úrovně sdílí během synchronizace aktualizace se svými podřízenými servery, nesdílí však stav schválení aktualizace ani informace o skupině počítačů. Podřízené servery WSUS musí být spravovány samostatně. Autonomní servery mohou také synchronizovat aktualizace pro sadu jazyků, která představuje podmnožinu sady synchronizované serverem nejvyšší úrovně.

Režim replikování: Server WSUS nejvyšší úrovně sdílí aktualizace, stav schválení a skupiny počítačů s podřízenými servery. Podřízené servery pro replikování dědí schválení aktualizací a nelze je spravovat odděleně od serveru WSUS nejvyšší úrovně.

Průvodce nasazením služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Jestliže máte více podřízených serverů, nekonfigurujte je tak, aby u nich synchronizace aktualizací a shrnutí výsledků probíhaly ve stejnou dobu. Podřízené servery shrnují informace na serveru nejvyšší úrovně ihned po provedení synchronizace. V důsledku toho může vzniknout na serveru nejvyšší úrovně velké zatížení a může dojít k chybám při vytváření souhrnů. Vzniku takového problému zabráníte konfigurací synchronizace pro různé servery v různou dobu.

Průvodce nasazením služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Zaškrtávací políčko

Když konfigurujete podřízený server, ověřte, že jazyky aktualizace, které podporuje, jsou stejné jako jazyky nebo podmnožiny jazyků, které jsou podporovány na serveru nejvyšší úrovně. Pokud na podřízeném serveru vyberete jazyk, který není podporován na serveru nejvyšší úrovně, nebudete moci získat aktualizace v příslušném jazyce.

Průvodce nasazením služby WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (stránka může být v angličtině)

Další informace

Pokyny týkající se instalace služby WSUS naleznete v podrobném průvodci k službě WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (stránka může být v angličtině).

Informace o možnostech správy služby WSUS naleznete v provozní příručce služby WSUS na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy