Farklı bölümlerdeki, kuruluş birimlerindeki veya coğrafi bölgelerdeki ofislere güncelleştirme dağıtmak için bir Windows Server Update Services (WSUS) sunucuları hiyerarşisi kurabilirsiniz. Üst düzey WSUS sunucusu doğrudan Microsoft Update ile iletişim kurar ve akış aşağı WSUS sunucuları, akış yukarı sunucuyla iletişim kurar.

WSUS sunucu hiyerarşisi tasarlama

  Adım Başvuru
Onay kutusu

WSUS sunucularını nasıl bağlayacağınıza karar verin. WSUS sunucularını bağlamanın iki yolu vardır:

Otonom mod: Bir akış yukarı WSUS sunucusu eşitleme sırasında güncelleştirmeleri akış aşağı sunucusu veya sunucularıyla paylaşır, ancak güncelleştirme onay durumunu veya bilgisayar grubu bilgilerini paylaşmaz. Akış aşağı WSUS sunucuları ayrı olarak yönetilmelidir. Otonom sunucular ayrıca akış yukarı sunucuları tarafından eşitlenen dil kümesinin bir alt kümesi için güncelleştirmeleri eşitleyebilir.

Çoğaltma modu: Bir akış yukarı WSUS sunucusu güncelleştirmeleri, onay durumunu ve bilgisayar gruplarını akış aşağı sunucusu veya sunucularıyla paylaşır. Akış aşağı çoğaltma sunucuları güncelleştirme onaylarını devralır ve akış yukarı WSUS sunucularından ayrı olarak yönetilemez.

WSUS Dağıtım Kılavuzu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Onay kutusu

Birden çok akış aşağı sunucunuz varsa, onları aynı zamanda güncelleştirmeleri eşitleyecek ve sonuçları geri gönderecek şekilde yapılandırmayın. Akış aşağı sunucular, eşitlendikten hemen sonra akış yukarı sunucularına bilgi geri gönderirler. Bu, akış yukarı sunucuda aşırı yüklenmeye neden olabilir ve geri gönderme hatalarına neden olabilir. Bu sorunu önlemek için, farklı akış aşağı sunucuları günün farklı zamanlarında eşitlenecek şekilde yapılandırın.

WSUS Dağıtım Kılavuzu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Onay kutusu

Bir akış aşağı sunucu yapılandırdığınızda, desteklediği güncelleştirme dillerinin akış yukarı sunucusunda desteklenen dillerle aynı olduğunu veya onların bir alt kümesi olduğunu doğrulayın. Akış aşağı sunucuda, akış yukarı sunucusunda desteklenmeyen bir dil seçerseniz, o dildeki güncelleştirmeleri alamazsınız.

WSUS Dağıtım Kılavuzu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Ek başvurular

WSUS yükleme yönergeleri için, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) adresindeki WSUS Ayrıntılı Kılavuzu'na başvurun.

WSUS'yi yönetme hakkında bilgi için, https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) adresindeki WSUS İşlemleri Kılavuzu'na başvurun.

Ayrıca Bkz.