Można ustanowić hierarchię serwerów WSUS (Windows Server Update Services) w celu wdrażania aktualizacji w różnych działach, jednostkach organizacyjnych lub regionach geograficznych. Serwer WSUS najwyższego poziomu komunikuje się bezpośrednio z witryną Microsoft Update, a serwery podrzędne programu WSUS komunikują się z serwerem nadrzędnym.

Projektowanie hierarchii serwerów WSUS

  Krok Informacje
Pole wyboru

Zdecyduj, jak połączyć serwery WSUS. Można je połączyć na dwa sposoby:

Tryb autonomiczny: Nadrzędny serwer WSUS udostępnia aktualizacje serwerowi lub serwerom podrzędnym podczas synchronizacji, ale nie udostępnia stanu zatwierdzenia aktualizacji ani informacji o grupach komputerów. Podrzędne serwery WSUS muszą być administrowane osobno. Autonomiczne serwery mogą również synchronizować aktualizacje dla zestawu języków stanowiących podzestaw zestawu synchronizowanego przez ich serwer nadrzędny.

Tryb repliki: Nadrzędny serwer WSUS udostępnia serwerowi lub serwerom podrzędnym aktualizacje, stan zatwierdzenia aktualizacji oraz informacje o grupach komputerów. Podrzędne serwery replik dziedziczą zatwierdzanie aktualizacji i nie mogą być administrowane niezależnie od ich nadrzędnego serwera WSUS.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Pole wyboru

Wielu serwerów podrzędnych nie należy konfigurować tak, aby synchronizowały aktualizacje i zgłaszały wyniki o tej samej porze dnia. Serwery podrzędne przesyłają informacje do serwera nadrzędnego natychmiast po przeprowadzeniu synchronizacji. To może wywoływać przeciążenie serwera nadrzędnego i błędy przesyłania informacji. Aby zapobiec temu problemowi, należy skonfigurować różne serwery podrzędne tak, aby wykonywały synchronizację o różnych porach dnia.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Pole wyboru

Podczas konfigurowania serwera podrzędnego należy upewnić się, że języki aktualizacji, które obsługuje, są tymi samymi językami lub należą do języków, które obsługuje serwer nadrzędny. Jeśli na serwerze podrzędnym zostanie wybrany język nieobsługiwany na serwerze nadrzędnym, wówczas nie można uzyskać aktualizacji w tym języku.

Przewodnik dotyczący wdrażania programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje

Instrukcje dotyczące instalacji programu WSUS można znaleźć w Przewodniku krok po kroku dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Informacje dotyczące zarządzania programem WSUS można znaleźć w Przewodniku operacyjnym programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139838 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też