Program Windows Server® Update Services (WSUS) umożliwia administratorom systemów informatycznych wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z obsługiwanymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft. Informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych oraz inne wymagania systemowe programu WSUS można znaleźć na stronie z informacjami o wersji programu WSUS.

Przy użyciu programu WSUS administratorzy mogą kompleksowo zarządzać dystrybucją aktualizacji publikowanych w witrynie Microsoft Update na komputerach w sieci. Program WSUS udostępnia infrastrukturę zarządzania składającą się z następujących elementów:

  • Usługa Microsoft Update: witryna firmy Microsoft w sieci Web umożliwiająca rozpowszechnianie aktualizacji produktów firmy Microsoft.

  • Serwer Windows Server Update Services: ten składnik jest instalowany na serwerze znajdującym się wewnątrz zapory w firmie. Serwer WSUS umożliwia administratorom zarządzanie aktualizacjami oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem konsoli administracyjnej programu WSUS, którą można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows należącym do domeny. Dodatkowo serwer WSUS może stanowić źródło aktualizacji dla innych serwerów WSUS w organizacji. Co najmniej jeden serwer WSUS w sieci musi łączyć się z witryną Microsoft Update, aby uzyskać informacje o dostępnych aktualizacjach. Uwzględniając bezpieczeństwo sieci oraz konfigurację, administrator może zdecydować, czy inne serwery mają bezpośrednio łączyć się z witryną Microsoft Update.

  • Aktualizacje automatyczne: ten składnik jest wbudowany w obsługiwane systemy operacyjne. Aktualizacje automatyczne umożliwiają serwerowi i komputerom klienckim otrzymywanie aktualizacji z witryny Microsoft Update lub z serwera WSUS.

Listy kontrolne i tematy wprowadzające dotyczące programu WSUS