Informacije v tem dokumentu, vključno z navedbami naslovov URL in drugih internetnih spletnih mest, se lahko brez obvestila spremenijo. Če ni navedeno drugače, so podjetja, organizacije, izdelki, imena domen, e-poštni naslovi, logotipi, osebe, kraji in dogodki, opisani v primerih, izmišljeni. Nameravana ni nobena asociacija na katero koli dejansko podjetje, organizacijo, izdelek, ime domene, e-poštni naslov, logotip, osebo, kraj ali dogodek, zato se tudi ne sme sklepati, da je. Uporabnik je sam odgovoren za upoštevanje veljavnih zakonov o avtorskih pravicah. Brez omejevanja avtorskih pravic se ne sme brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Corporation nobenega dela tega dokumenta kopirati, shraniti ali uvesti v sistem za obnovitev, niti poslati v nobeni obliki in z nobenim sredstvom (elektronskim, mehanskim, fotokopiranjem, snemanjem ali drugače), niti za noben namen.

Zadeve v tem dokumentu so lahko Microsoftovi patenti, patentne aplikacije ali blagovne znamke, oziroma lahko ima Microsoft do njih avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine. Če ni tako izrecno navedeno v morebitni Microsoftovi pisni licenčni pogodbi , vam ta dokument ne podeljuje nobene licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine.

© 2009 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows in Windows NT so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij.

Vse druge blagovne znamke so v lasti drugih podjetij.