Oplysningerne i dette dokument, herunder webadresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og hændelser i eksemplerne fiktive. Tilknytning til eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder eller hændelser er ikke tiltænkt. Det er brugerens ansvar at overholde alle gældende love om ophavsrettigheder. Uden at begrænse rettighederne under copyright er der ingen dele af dette dokument, der på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, må reproduceres, gemmes i eller introduceres i et søgesystem eller overføres til enhver brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation.

Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, der dækker indholdet af dette dokument. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i enhver skriftlig licensaftale fra Microsoft, giver dette dokument dig ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre rettigheder vedrørende immaterialret.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows og Windows NT er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.