Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en datakilde, som har et brugerdatakildenavn (DSN) eller et system-DSN. Maskindatakilder er specifikke for denne computer og kan ikke deles.

Funktion Beskrivelse

Maskindatakilde

Viser alle bruger- og system-DSN’er, inklusive navnet og typen for hvert DSN. Hvis du dobbeltklikker på et DSN, oprettes der forbindelse til datakilden.

Ny

Klik for at tilføje en ny maskindatakilde. I dialogboksen Opret ny datakilde, som vises, skal du vælge den driver, du vil føje et bruger- eller system-DSN til, og klikke på Næste for at angive navnet eller placeringen for det nye DSN. Klik på Næste igen for at få vist en oversigt over de nye oplysninger. Klik på Udfør for at få vist den driverspecifikke konfigurationsdialogboks.

OK

Lukker dialogboksen Vælg datakilde og opretter forbindelse til den markerede datakilde. Hvis du klikker på OK, accepteres ændringerne på listen Maskindatakilder ikke. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen Datakildekonfiguration.

Annuller

Lukker dialogboksen Vælg datakilde uden at oprette forbindelse til fildatakilden og uden at annullere ændringer, der er foretaget via andre dialogboksfunktioner.

Hjælp

Åbner dette Hjælp-skærmbillede.