Дає можливість підключитися до джерела даних, що містить ім’я користувацького джерела даних (DSN) або системне ім’я DSN. Джерела даних комп’ютера залежать від комп’ютера, і до них не можна відкрити спільний доступ.

Елемент керування Опис

Джерело даних комп’ютера

Містить усі користувацькі та системні імена DSN, разом з іменем і типом кожного імені DSN. Якщо двічі клацнути DSN, виконується підключення до джерела даних.

Кнопка "Створити"

Натисніть цю кнопку, щоб додати нове джерело даних комп’ютера. У діалоговому вікні Створення нового джерела даних, що з’явиться, виберіть драйвер, для якого потрібно додати користувацьке або системне ім’я DSN, а потім натисніть кнопку Далі для зазначення імені або розташування нового DSN. Натисніть кнопку Далі ще раз, щоб переглянути підсумок нових відомостей. Натисніть кнопку Завершити для відображення діалогового вікна настроювання конкретного драйвера.

Кнопка "OK"

Закриває діалогове вікно Вибір джерела даних і виконує підключення до вибраного джерела даних. Якщо натиснути кнопку OK, зміни у списку Джерела даних комп’ютера прийнято не буде. Зміни у списку приймаються, коли натискається кнопка OK у діалоговому вікні Настроювання джерел даних.

Кнопка "Скасувати"

Закриває діалогове вікно Вибір джерела даних без підключення до файлового джерела даних, не скасовуючи зміни, внесені за допомогою інших елементів керування діалогового вікна.

Довідка

Відображає екран "Довідка".