Σάς επιτρέπει να συνδέεστε με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων που διαθέτει ένα όνομα αρχείου προέλευσης δεδομένων ή ένα DSN συστήματος. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή αφορούν τον συγκεκριμένο υπολογιστή και δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση τους.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή

Αναφέρει όλα τα DSN χρήστη και συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του τύπου κάθε DSN. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα DSN πραγματοποιείται σύνδεση στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Δημιουργία

Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης για το οποίο προσθέτετε ένα DSN χρήστη ή συστήματος και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να καθορίσετε το όνομα ή τη θέση του νέου DSN. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Επόμενο για να προβάλετε μια σύνοψη των νέων πληροφοριών. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων και πραγματοποιεί σύνδεση με το επιλεγμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, οι αλλαγές στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή δεν γίνονται αποδεκτές. Οι αλλαγές στη λίστα γίνονται αποδεκτές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του αρχείου και χωρίς να πραγματοποιούνται αλλαγές μέσω των στοιχείων ελέγχου του παραθύρου διαλόγου.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.