Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης ODBC που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από αυτή την καρτέλα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του συγκεκριμένου προγράμματος οδήγησης για να προσθέσετε ή να καταργήσετε προγράμματα οδήγησης ODBC.

Στοιχείο ελέγχου Περιγραφή

Προγράμματα οδήγησης ODBC

Το όνομα, η έκδοση, η εταιρεία, το όνομα αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας αρχείου κάθε προγράμματος οδήγησης ODBC στον υπολογιστή.

ΟΚ

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

Άκυρο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

Βοήθεια

Εμφανίζει αυτήν την οθόνη Βοήθειας.