แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม ODBC ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่สามารถดำเนินการใดๆ จากแท็บนี้ได้ คุณต้องใช้โปรแกรมตั้งค่าโปรแกรมควบคุมเฉพาะในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมควบคุม ODBC ออก

การควบคุม คำอธิบาย

โปรแกรมควบคุม ODBC

ชื่อ รุ่น บริษัท ชื่อแฟ้ม และวันที่สร้างแฟ้มของโปรแกรมควบคุม ODBC แต่ละโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ตกลง

ปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC

ยกเลิก

ปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC

วิธีใช้

แสดงหน้าจอวิธีใช้นี้