ให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีชื่อแหล่งข้อมูลแฟ้ม (DSN) แหล่งข้อมูลในรูปแบบแฟ้มเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องจัดไว้ให้ผู้ใช้โดยเฉพาะหรือไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ทุกคนที่มีโปรแกรมควบคุมตัวเดียวกันติดตั้งอยู่สามารถแบ่งใช้แหล่งข้อมูลนี้ร่วมกันได้

การควบคุม คำอธิบาย

แหล่งข้อมูลแฟ้ม

แสดง DSN ของแฟ้มและไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดของไดเรกทอรีที่ระบุไว้ในกล่อง ค้นหาใน เมื่อคลิกสองครั้ง DSN จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

ค้นหาใน

ระบุไดเรกทอรีที่มีการแสดงรายการไดเรกทอรีย่อยและ DSN ของแฟ้มในหน้าต่างด้านล่าง การคลิกลูกศรชี้ลงข้างๆ กล่องข้อความนี้จะแสดงโครงสร้างไดเรกทอรีทั้งหมด

ไอคอน ขึ้นหนึ่งระดับ

แทนที่ไดเรกทอรีที่ระบุในกล่อง ค้นหาใน ด้วยไดเรกทอรีที่อยู่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ

ชื่อ DSN

แสดงชื่อ DSN ของแฟ้มที่มีการเลือกในรายการ แหล่งข้อมูลแฟ้ม หรือที่ป้อนเข้าไปด้วยตัวเอง

ใหม่

คลิกเพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลของแฟ้มใหม่ ในกล่องโต้ตอบ สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณกำลังเพิ่ม DSN ของแฟ้มให้ และคลิก ถัดไป เพื่อระบุชื่อหรือที่ตั้ง DSN ของแฟ้มใหม่ คลิก ถัดไป อีกครั้ง เพื่อดูสรุปของข้อมูลใหม่ คลิก เสร็จสิ้น เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมควบคุม

ตกลง

ปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของแฟ้มที่ระบุไว้ในกล่องข้อความ ชื่อ DSN คุณอย่าคลิก ตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงรายการ แหล่งข้อมูลแฟ้ม การเปลี่ยนแปลงรายการจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล

ยกเลิก

ปิดกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของแฟ้มและไม่มีการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านการควบคุมในกล่องโต้ตอบอื่นๆ

วิธีใช้

แสดงหน้าจอวิธีใช้นี้