Dosya veri kaynağı adlarına (DSN) sahip bir veri kaynağı ile bağlanmanıza olanak verir. Dosya tabanlı bir veri kaynağı (kullanıcılara özel olarak ayrılmış veya bir bilgisayarda yerel olarak bulunuyor olması gerekmez) aynı sürücüleri yüklemiş olan tüm kullanıcılar tarafından paylaşılabilir.

Denetim Açıklama

Dosya Veri Kaynağı

Konum kutusunda belirtilen dizinin tüm dosya DSN’lerini ve alt dizinlerini görüntüler. Bir DSN çift tıklatıldığında veri kaynağına bağlanılır.

Konum

Aşağıdaki pencerede alt dizinleri ve dosya DSN’leri listelenen dizini belirtir. Bu metin kutusunun yan tarafındaki aşağı oku tıklatıldığında tüm dizin yapısı görüntülenir.

Bir Düzey Yukarı simgesi

Konum kutusunda belirtilen dizini bir düzey yukarıdaki dizinle değiştirir.

DSN Adı

Dosya Veri Kaynakları listesinde seçilen veya elle girilen dosya DSN adını görüntüler.

Yeni

Yeni bir dosya veri kaynağı eklemek için tıklatın. Görüntülenen Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda, bir dosya DNS’i eklediğiniz sürücüyü seçin ve yeni dosya DSN’in adını veya konumunu belirtmek için İleri’yi tıklatın. Yeni bilgilerin bir özetini görmek için tekrar İleri’yi tıklatın. Sürücüye özgü kurulum iletişim kutusunu görüntülemek için Son’u tıklatın.

Tamam

Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kapatır ve DSN Adı metin kutusunda belirtilen dosya veri kaynağına bağlanır. Dosya Veri Kaynakları listesinde yapılan değişiklikleri kabul etmek için Tamam’ı tıklatmanız gerekmez. Listede yapılan değişiklikler, veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunda Tamam’ı tıklattığınızda kabul edilir.

İptal

Dosya veri kaynağına bağlanmadan ve başka iletişim kutusu denetimleriyle yapılan değişiklikleri geri almadan Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu kapatır.

Yardım

Bu Yardım ekranını görüntüler.