Låter dig ansluta till en datakälla som har fil-DSN (Data Source Names). En filbaserad datakälla, som inte behöver vara användardedikerad eller lokal på en dator, går att dela bland alla användare som har samma drivrutiner installerade.

Kontroll Beskrivning

Datakälla för filer

Visar alla fil-DSN och underkataloger för den katalog som anges i rutan Sök i. Om du dubbelklickar på ett DSN upprättas en anslutning till datakällan.

Sök i

Indikerar den katalog för vilken alla underkataloger och fil-DSN ska räknas upp i fönstret nedan. Om du klickar på nedåtpilen bredvid textrutan visas hela katalogstrukturen.

Ikonen Upp en nivå

Ersätter den katalog som anges i rutan Sök i med den katalog som ligger en nivå upp.

DSN-namn

Visar filens DSN-namn, som antingen väljs i listan Datakällor för filer eller anges manuellt.

Ny

Om du vill lägga till en ny datakälla för filer klickar du här. I dialogrutan som visas, Skapa ny datakälla, väljer du den drivrutin till vilken du vill lägga till ett fil-DSN och klickar på Nästa för att ange namn och plats för ditt nya fil-DSN. Klicka på Nästa igen för att visa en översikt över den nya informationen. Klicka på Slutför så visas den dialogruta som är specifik för drivrutinen.

OK

Stänger dialogrutan Välj datakälla och ansluter till den datakälla för filer som anges i textrutan DSN-namn. Du måste inte klicka på OK för att godkänna ändringarna i listan Datakällor för filer. Ändringarna i listan godkänns när du klickar på OK i dialogrutan för inställningar för datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan Välj datakälla utan att ansluta till datakällan för filer och utan att återställa ändringar som gjorts i andra kontroller i dialogrutan.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.