I dialogrutan Välj konverterare visas en lista över de installerade .dlls-konverterarfilerna. Ur den listan kan du välja en konverterare, så att drivrutinen kan konvertera data från en teckenuppsättning till en annan. Programmet och datakällan lagrar ofta data i olika teckenuppsättningar. ODBC har en allmän funktion som låter drivrutinen konvertera data från en teckenuppsättning till en annan.

När du har angett en .dll-konverterare laddar drivrutinen den och anropar den för att konvertera alla data som förs över mellan programmet och datakällan. I det ingår SQL-satser och teckenparametrar som skickas till datakällan, samt alla teckenresultat, teckenmetadata (som kolumnnamn) och felmeddelanden som hämtas från datakällan. Anslutningsdata konverteras inte, eftersom .dll-konverteraren inte laddas förrän efter programmet har anslutit till datakällan.

Den .dll-konverterare som implementerar konverteringsfunktionerna SQLDriverToDataSource och SQLDataSourceToDriver, vilka anropas av drivrutinen, kan ha skrivits av programutvecklaren, av utvecklaren bakom drivrutinen eller av en tredje part.

Mer information om .dll-konverterare finns i ODBC Programmer's Reference.