Диалоговият прозорец Избор на транслатор изброява инсталираните .dll за преобразуване и ви позволява да изберете един от тях, като се разрешава на драйвера да преобразува един набор знаци в друг. Приложението и източникът на данни често съхраняват данни в различен набор знаци. ODBC осигурява общ механизъм, който позволява на драйвера да преобразува данни от един набор знаци в друг.

След като зададете .dll за преобразуване, драйверът го зарежда и го извиква, за да преобразува всички данни, протичащи между приложението и източника на данни. Това включва всички SQL инструкции и параметри на символи, които се изпращат до източника на данни, и всички резултати от знаци, метаданни за знаци, като имена на колони, и съобщения за грешки, които са получени от източника на данни. Данните за връзката не се преобразуват, защото .dll файлът за преобразуване не се зарежда, докато приложението не свърже с източника за данни.

Транслаторът .dll, който прилага функции за преобразуване SQLDriverToDataSource и SQLDataSourceToDriver, които са наричани от драйвера, може да е написан от разработчик на приложения, разработчик на драйвери или трето лице.

За допълнителна информация за .dll файлове за преобразуване вж. ODBC – Справочна информация за програмиста.