Позволява ви да промените времето на изчакване за повторен опит и времето на изчакване връзка за избран драйвер, когато използвате съвместяване на връзки и ви позволява да разрешавате и забранявате наблюдаването на производителността, което отчита статистика за броя на връзките. Съвместяването на връзки позволява на приложението да използва повторно връзка от група връзки, които няма нужда да се създават отново при всяко използване. Ако връзката е създадена и поставена в група връзки, приложението може да използва отново тази връзка, без да се изпълнява целия процес на свързване. Това подобрява производителността.

Контрола Описание

ODBC драйвери

Изброяват се имената на всички инсталирани ODBC драйвери с опция за времето на изчакване при съвместяване на връзки. За да зададете опцията време на изчакване, щракнете двукратно върху името на ODBC драйвера.

Зададено изчакване за поставяне на връзката в пула

Задава се времето на изчакване (в секунди) за поставяне на връзката в пула за избрания драйвер. За да настроите атрибутите на съвместяването на връзки, щракнете двукратно върху името на драйвера. Появява се диалоговият прозорец Настройка на атрибутите на поставяне на връзката в пула. Можете да зададете период от време, през който неизползваните връзки да остават в пула и също да активирате поставянето на връзка в пула за избрания драйвер.

Разреши

Разрешават се броячите за наблюдение на производителността при поставяне на връзка в пула. За допълнителна информация за наблюдението на производителността вж. ODBC – Справочна информация за програмисти.

Забрани

Забраняват се броячите за наблюдение на производителността при поставяне на връзка в пула. За допълнителна информация за наблюдението на производителността вж. ODBC – Справочна информация за програмисти.

Време на изчакване за повторен опита

Задава се (в секунди и под шест цифри) времето на изчакване на диспечера на ODBC драйвери, преди да се направи повторен опит за свързване със сървър на база данни.

OK

Приемат се промените в настройките за съвместяване на връзки и се затваря диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC, без да се приемат промените в настройките.

Приложи

Приемат се промените в настройките за съвместяване на връзки и се оставя отворен диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".