Позволява ви да се свързвате с източник на данни, който разполага с име на потребителски източник на данни (DSN) или системен DSN. Компютърните източници на данни са специфични за този компютър и не могат да се споделят.

Контрола Описание

Компютърен източник на данни

Изброяват се всички потребители и системни DSN, включително името и типа на всеки DSN. Чрез двукратно щракване върху DSN ще се осъществи връзка с източника на данни.

Ново

Щракнете тук, за да добавите нов компютърен източник на данни. В показалия се диалогов прозорец Създаване на нов източник на данни изберете драйвера, за който добавяте потребителски или системен DSN и щракнете върху Напред, за да определите името или местоположението на новия DSN. Щракнете отново върху Напред, за да видите обобщение на новата информация. Щракнете върху Готово, за да видите диалоговия прозорец за специфична за драйвера настройка.

OK

Затваря се диалоговият прозорец Избор на източник на данни и се осъществява връзка с избрания източник на данни. Чрез щракването върху OK не се приемат промените в списъка Компютърни източници на данни. Промените в списъка се приемат, когато щракнете върху OK в диалоговия прозорец Настройка на източника на данни.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Избор на източник на данни, без да се свързва с файловия източник на данни и без да се отменят промените, направени с други контроли на диалоговия прозорец.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".