מתן אפשרות להתחבר למקור נתונים הכולל שמות מקורות נתונים של משתמש (DSN) או DSN של מערכת. מקורות נתונים של מחשב הם ספציפים למחשב זה ולא ניתן לשתף אותם.

פקד תיאור

מקור נתונים של המחשב

פירוט כל רכיבי DSN של המשתמש ושל המערכת, כולל השם והסוג של כל DSN. לחיצה כפולה על DSN מחברת למקור הנתונים.

חדש

לחץ כדי להוסיף מקור נתונים חדש של המחשב. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש שמופיעה, בחר את מנהל ההתקן שעבורו אתה מוסיף DSN של משתמש או של מערכת ולחץ על הבא כד לציין את השם או המיקום של ה- DSN החדש. לחץ שוב על הבא כדי להציג סיכום של המידע החדש. לחץ על סיום כדי להציג את תיבת הדו-שיח של ההתקנה הספציפית למנהל התקן.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים והתחברות למקור הנתונים הנבחר. לחיצה על אישור לא מקבלת שינויים ברשימה מקור נתונים של המחשב. שינויים ברשימה יתקבלו כאשר תלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח התקנת מקור נתונים.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים בלי להתחבר למקור הנתונים של הקובץ ובלי לבטל שינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.