הוספה, מחיקה, או הגדרה של מקורות נתונים עם שמות מקורות נתונים של משתמש (DSN). מקורות נתונים אלה הם מקומיים למחשב ונגישים רק למשתמש הנוכחי.

פקד תיאור

מקורות נתונים של משתמש

פירוט כל רכיבי DSN של המשתמש, כולל השם ומנהל ההתקן המשויך של כל DSN. לחיצה כפולה על DSN של משתמש מציגה את תיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים הספציפי למנהל התקן.

הוסף

לחץ כדי להוסיף מקור נתונים חדש של משתמש. בתיבת הדו-שיח יצירת מקור נתונים חדש שמופיעה, בחר את מנהל ההתקן שעבורו אתה מוסיף מקור נתונים של משתמש ולחץ על סיום; תיבת דו-שיח של התקנה ספציפית למנהל התקן תופיע.

הסר

לחץ כדי להסיר שם של מקור נתונים נבחר של משתמש מתוך הרשימה מקורות נתונים של משתמש.

קביעת תצורה

לחץ כדי לשנות את התצורה של מקור נתונים נבחר של משתמש. פעולה זו תציג את תיבת הדו-שיח של ההתקנה הספציפית למקור נתונים.

אישור

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC. אינך צריך ללחוץ על אישור כדי לקבל את השינויים ברשימה מקור נתונים של משתמש. שינויים ברשימה יתקבלו ברגע שתלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח של התקנת מקור הנתונים.

ביטול

סגירת תיבת הדו-שיח מנהל מקור נתונים של ODBC אך ללא ביטול השינויים שבוצעו באמצעות פקדים אחרים בתיבת הדו-שיח.

עזרה

הצגת מסך עזרה זה.