Slúži na pridávanie, odstraňovanie a vytváranie zdrojov údajov s používateľskými názvami zdrojov údajov (DSN). Tieto zdroje údajov sú lokálne v počítači a sú prístupné iba aktuálnemu používateľovi.

Ovládací prvok Popis

Používateľské zdroje údajov

Uvádza zoznam všetkých používateľských DSN vrátane názvu a priradeného ovládača každého DSN. Dvojitým kliknutím na používateľský DSN zobrazíte dialógové okno s nastavením zdroja údajov pre konkrétny ovládač.

Pridať

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete pridať nový používateľský zdroj údajov. V otvorenom dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte ovládač, pre ktorý pridávate používateľský zdroj údajov, a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Otvorí sa dialógové okno s nastavením konkrétneho ovládača.

Odstrániť

Kliknutím na toto tlačidlo odstránite vybratý názov používateľského zdroja údajov zo zoznamu Používateľské zdroje údajov.

Konfigurovať

Kliknutím na toto tlačidlo môžete zmeniť konfiguráciu vybratého používateľského zdroja údajov. Zobrazí sa dialógové okno s nastavením zdroja údajov pre konkrétny ovládač.

OK

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC. Ak chcete prijať zmeny v zozname Používateľské zdroje údajov, nemusíte kliknúť na tlačidlo OK. Zmeny v zozname sa prijmú, keď kliknete na tlačidlo OK v dialógovom okne s nastavením zdroja údajov.

Zrušiť

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC, neruší však zmeny vykonané pomocou iných ovládacích prvkov dialógového okna.

Pomocník

Zobrazuje túto obrazovku Pomocníka.