Pridedami, ištrinami ar nustatomi duomenų šaltiniai, turintys vartotojo duomenų šaltinių pavadinimus (DSN). Šie duomenų šaltiniai priklauso kompiuteriui ir pasiekiami tik dabartiniam vartotojui.

Valdiklis Aprašas

Vartotojo duomenų šaltiniai

Išvardijami visi vartotojo DSN, įskaitant kiekvieno DSN pavadinimą ir susijusią tvarkyklę. Dukart spustelėjus vartotojo DSN, rodomas su tvarkyklėmis susijęs duomenų šaltinio sąrankos dialogo langas.

Pridėti

Spustelėję pridėsite naują vartotojo duomenų šaltinį. Rodomame dialogo lange Sukurti naują duomenų šaltinį pasirinkite tvarkyklę, kuriai norite pridėti vartotojo duomenų šaltinį ir spustelėkite Baigti; bus parodytas su tvarkyklėmis susijęs sąrankos dialogo langas.

Pašalinti

Spustelėję, iš sąrašo Vartotojų duomenų šaltiniai pašalinsite pasirinktą vartotojo duomenų šaltinio pavadinimą.

Konfigūruoti

Spustelėję pakeisite pasirinkto vartotojo duomenų šaltinio konfigūraciją. Atlikus šį veiksmą, rodomas su tvarkyklėmis susijęs duomenų šaltinio sąrankos dialogo langas.

Gerai

Uždaromas dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius. Norint taikyti sąrašo Vartotojo duomenų šaltiniai pakeitimus, nereikia spustelėti Gerai. Sąrašo pakeitimai taikomi duomenų šaltinio sąrankos dialogo lange spustelėjus Gerai.

Atšaukti

Dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius uždaromas, tačiau neanuliuojami pakeitimai, daryti naudojant kitus dialogo lango valdiklius.

Žinynas

Rodomas šis Žinyno ekranas.