Nurodo, kaip ODBC tvarkyklės tvarkytuvas aptinka kreipimusis į ODBC funkcijas. Tvarkyklės tvarkytuvas gali aptikti kreipimusis visą laiką arba tik vieno prisijungimo metu, gali sekti dinamiškai arba gali leisti, kad sektų pasirinktasis sekimo .dll.

Valdymas Aprašas

Pradėti sekti dabar / baigti sekti dabar (perjungti)

Leidžia sekti dinamiškai nepriklausomai nuo to, ar ryšys buvo sukurtas, ar ne, kol rodomas dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius arba kol spustelėsite Baigti sekti dabar.

Įjungti „Visual Studio“ analizatorių / išjungti „Visual Studio“ analizatorių (perjungti)

Įjungia „Visual Studio“ analizatorių, kuris lieka įjungtas, kol spustelėsite Išjungti „Visual Studio“ analizatorių. „Visual Studio“ analizatorius yra įrankis, naudojamas paskirstytai programai derinti ir analizuoti.

„Visual Studio“ analizatorius buvo įtrauktas į senesnes „Visual Studio“ versijas.

Žurnalo failo kelias

Rodo kelią ir failo pavadinimą, kur bus saugoma sekimo informacija. Naudokite numatytąjį kelią ir failo pavadinimą (\sql.log) arba nurodykite naują failą, įvesdami naują kelią ir failo pavadinimą ar spustelėdami Naršyti ir pasirinkdami katalogą bei failą.

Naršyti

Leidžia pasirinkti kelią ir žurnalo failo pavadinimą naršant kompiuterio katalogus.

Pasirinktinis sekimo DLL

Sekant leidžia pasirinkti .dll failą, kuris yra ne Odbctrac.dll. Įveskite pasirinktinio .dll kelią ir failo pavadinimą arba, norėdami naršyti katalogus, spustelėkite Pasirinkti DLL. Odbctrac.dll galima pakeisti bet kokiu pasirinktu .dll.

Pasirinktinis DLL

Leidžia vartotojui naršyti katalogų struktūrą ieškant pasirinktinio sekimo .dll. Teksto lange Pasirinktinis sekimo DLL atsiras pasirinkto .dll kelias ir failo pavadinimas.

Gerai

Taiko Žurnalo failo kelias ir Pasirinktinis sekimo DLL nustatymų keitimus ir uždaro dialogo langą ODBC duomenų šaltinio administratorius.

Atšaukti

Netaikant nustatymų pakeitimų uždaromas dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius.

Taikyti

Taikomi sekimo nustatymų pakeitimai ir dialogo langas ODBC duomenų šaltinio administratorius paliekamas atidarytas.

Žinynas

Rodomas šis žinyno ekranas.