Určuje způsob, kterým Správce ovladačů ODBC trasuje volání funkcí ODBC. Správce ovladačů může trasovat volání nepřetržitě, nebo pouze pro jedno připojení, může provádět trasování dynamicky, nebo může umožnit trasování pomocí vlastního trasovacího souboru DLL.

Ovládací prvek Popis

Spustit trasování/Zastavit trasování (přepínání)

Povolí nepřetržité dynamické trasování po celou dobu zobrazení dialogového okna Správce zdrojů dat ODBC nebo do kliknutí na tlačítko Zastavit trasování nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno připojení.

Spustit program Visual Studio Analyzer/Zastavit program Visual Studio Analyzer (přepínání)

Povolí program Visual Studio Analyzer, který zůstane povolený, dokud nekliknete na tlačítko Zastavit program Visual Studio Analyzer. Program Visual Studio Analyzer je nástroj, který je možné použít pro ladění a analýzu distribuované aplikace.

Program Visual Studio Analyzer byl zahrnut ve starších verzích aplikace Visual Studio.

Cesta k souboru protokolu

Zobrazuje cestu a název souboru, do kterého se budou ukládat informace o trasování. Použijte výchozí cestu a název souboru (\sql.log) nebo určete nový soubor zadáním jeho cesty a názvu či kliknutím na tlačítko Procházet a vybráním adresáře a souboru.

Procházet

Umožňuje vybrat cestu k souboru protokolu a jeho název procházením adresářů v počítači.

Vlastní trasovací knihovna DLL

Umožňuje vybrat jiný soubor DLL, který provádí trasování, než je soubor Odbctrac.dll. Zadejte cestu a název vlastního souboru DLL nebo klikněte na tlačítko Vybrat knihovnu DLL a procházejte adresáři. Soubor Odbctrac.dll je možné nahradit libovolným vlastním souborem DLL.

Vybrat knihovnu DLL

Umožňuje vybrat vlastní trasovací soubor DLL procházením struktury adresářů. Cesta a název zvoleného souboru DLL se zobrazí v textovém poli Vlastní trasovací knihovna DLL.

OK

Přijme změny nastavení položek Cesta k souboru protokolu a Vlastní trasovací knihovna DLL a zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC bez uložení provedených změn nastavení.

Použít

Přijme změny nastavení trasování a ponechá otevřené dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.