Slouží k přidání, odstranění a nastavení zdrojů dat založených na souboru, které mohou být sdíleny všemi uživateli, kteří mají nainstalovány shodné ovladače. Tyto zdroje dat nemusí být vyhrazeny konkrétnímu uživateli ani nemusí být místní v počítači.

Ovládací prvek Popis

Souborové zdroje dat

Zobrazí všechny souborové názvy DSN a podadresáře adresáře uvedeného v poli Oblast hledání. Dvojitým kliknutím na souborový název DSN zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat pro daný ovladač.

Přidat

Kliknutím přidáte nový souborový zdroj dat. Ve zobrazeném dialogovém okně Vytvoření nového zdroje dat vyberte ovladač, pro který chcete přidat souborový zdroj dat, klikněte na tlačítko Další a zadejte název či umístění nového souborového zdroje dat. Opětovným kliknutím na tlačítko Další zobrazíte souhrn informací o novém zdroji dat. Kliknutím na tlačítko Dokončit zobrazíte dialogové okno umožňující nastavení daného ovladače.

Odebrat

Odebere vybraný souborový zdroj dat. Před kliknutím na tlačítko Odebrat je nutné vybrat souborový zdroj dat, který chcete ze seznamu odebrat.

Konfigurovat

Kliknutím změníte konfiguraci vybraného souborového zdroje dat. Před kliknutím na tlačítko Konfigurovat je nutné v seznamu vybrat název souborového zdroje dat. Zobrazí se dialogové okno umožňující nastavení zdroje dat daného ovladače.

Nastavit adresář

Nastaví adresář uvedený v poli Oblast hledání jako výchozí při spuštění Správce zdrojů dat ODBC.

Oblast hledání

Zobrazí adresář, jehož podadresáře a souborové názvy DSN jsou uvedeny v okně níže. Kliknutím na šipku dolů vedle tohoto textového pole zobrazíte úplnou strukturu adresářů. Výchozí adresář, který je zobrazen při prvním spuštění Správce zdrojů dat ODBC, je obsažen v systémových informacích. Lze jej však změnit pomocí tlačítka Nastavit adresář.

Ikona O úroveň výš

Nahradí adresář zobrazený v poli Oblast hledání adresářem, který se nachází o úroveň výš.

OK

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC. Chcete-li potvrdit změny provedené v seznamu Souborové zdroje dat není nutné kliknout na tlačítko OK. Změny v seznamu jsou přijaty při kliknutí na tlačítko OK v dialogovém okně umožňujícím nastavení zdroje dat.

Storno

Zavře dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC. Nevrátí však zpět změny provedené pomocí ovládacích prvků v jiných dialogových oknech.

Nápověda

Zobrazí toto téma nápovědy.