Legger til, sletter eller konfigurerer filbaserte datakilder som kan deles mellom alle brukere som har de samme driverne installert. Disse datakildene trenger ikke å være brukerdedikerte eller lokale på en datamaskin.

Kontroll Beskrivelse

Fildatakilder

Viser alle fildatakildenavn (DSN) og undermapper i mappen som er angitt i Søk i-boksen. Hvis du dobbeltklikker et fildatakildenavn, vises den driverspesifikke dialogboksen for installasjon av datakilde.

Legg til

Klikk denne for å legge til en ny fildatakilde. Dialogboksen Opprett ny datakilde vises. Velg driveren du legger til en fildatakilde for, og klikk Neste for å angi navnet eller plasseringen for den nye fildatakilden. Klikk Neste på nytt for å vise et sammendrag av den nye datakildeinformasjonen. Klikk Fullfør for å vise den driverspesifikke dialogboksen for installasjon.

Fjern

Fjerner en merket fildatakilde. Du må merke fildatakilden du vil fjerne fra listen, før du klikker Fjern.

Konfigurer

Klikk denne for å endre konfigurasjonen for en merket fildatakilde. Du må merke navnet på en fildatakilde i listen før du klikker Konfigurer. Viser den driverspesifikke dialogboksen for installasjon av datakilde.

Angi mappe

Angir mappen som vises som standard i Søk i-boksen når ODBC-administratoren kjøres.

Søk i

Viser mappen som undermapper og fildatakildenavn skal vises for i vinduet nedenfor. Hvis du klikker pil ned ved siden av denne tekstboksen, vises hele mappestrukturen. Standardmappen som først vises når ODBC-administratoren kjøres, ligger i systeminformasjonen, men du kan endre den ved hjelp av Angi mappe-knappen.

Ikonet Opp ett nivå

Erstatter mappen som vises i Søk i-boksen, med mappen som ligger ett nivå høyere.

OK

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator. Du trenger ikke å klikke OK for å godta endringer i listen Fildatakilder. Endringer i listen godtas når du klikker OK i dialogboksen for installasjon av datakilde.

Avbryt

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator, men angrer ikke endringer som er foretatt ved hjelp av andre dialogbokskontroller.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.