Lisab, kustutab või installib failipõhise andmeallika, mida võib jagada kõigi kasutajate vahel, kellel on samad draiverid installitud. Need andmeallikad ei pruugi olla kasutajakohased ega arvutis lokaalsed.

Juhtorgan Kirjeldus

Faili andmeallikad

Kuvab kõik faili andmeallika nimed (DSN-id) ja alamkataloogid boksis Vaata näidatud kataloogis. Topeltklõpsamine faili DSN-il kuvab draiverikohase andmeallika installimise dialoogiboksi.

Lisa

Klõpsake uue faili andmeallika lisamiseks. Ilmuvas dialoogiboksis Loo uus andmeallikas valige draiver, millele lisate faili andmeallika ja klõpsake Edasi uue faili andmeallika nime või asukoha määramiseks. Klõpsake veel kord Edasi uue andmeallika teabe kokkuvõtte vaatamiseks. Klõpsake Lõpeta draiverikohase installi dialoogiboksi kuvamiseks.

Eemalda

Eemaldab valitud faili andmeallika. Enne klõpsamist nupul Eemalda, peate valima loendist eemaldatava faili andmeallika nime.

Konfigureeri

Klõpsake valitud faili andmeallika konfiguratsiooni muutmiseks. Enne klõpsamist nupul Konfigureeri, peate valima loendist faili andmeallika nime. Kuvab draiverikohase andmeallika installi dialoogiboksi.

Installi kataloog

Seab boksis Vaata näidatud kataloogi vaikekataloogiks ODBC administraatori käivitamisel.

Vaata

Kuvab kataloogi, millele alamkataloogid ja faili DSN-id on loendatud allolevas aknas. Klõpsates allanoolt selle tekstiboksi kõrval, kuvab tervet kataloogide struktuuri. Algselt ODBC administraatori käivitamisel kuvatud vaikekataloog sisaldub süsteemi teabes, kuid muuta saate seda nupuga Installi kataloog.

Ikoon Üks tase üles

Asendab boksis Vaata näidatud kataloogi üks tase kõrgemal oleva kataloogiga.

OK

Suleb dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator. Te ei pea klõpsama OK muudatuste kinnitamiseks loendis Faili andmeallikad. Muudatused loendis kinnitatakse, kui klõpsate OK andmeallika installimise dialoogiboksis.

Tühista

Suleb dialoogiboksi ODBC andmeallika administraator, kuid ei tühista teiste dialoogiboksi juhtorganitega tehtud muudatusi.

Abi

Kuvab selle abiekraani.