На цій вкладці можна створити, видалити або настроїти джерела даних, що базуються на файлах, до яких можна відкрити спільний доступ для всіх користувачів, що використовують такі самі драйвери. Ці джерела даних не потрібно робити виділеними для користувача або розміщувати локально на комп’ютері.

Елемент керування Опис

Файлові джерела даних

Відображає всі файлові джерела даних (DSN) та підкаталоги каталогу, зазначеного в полі Де шукати. Подвійним клацанням файлового DSN можна відобразити діалогове вікно настроювання джерела даних для конкретного драйвера.

Кнопка "Додати"

Натисніть цю кнопку, щоб створити нове файлове джерело даних. У діалоговому вікні Створення нового джерела даних, що з’явиться, виберіть драйвер, для якого потрібно додати файлове джерело даних, а потім натисніть кнопку Далі для зазначення імені або розташування нового файлового джерела даних. Натисніть кнопку Далі ще раз, щоб переглянути підсумок нових відомостей про джерело даних. Натисніть кнопку Завершити для відображення діалогового вікна настроювання конкретного драйвера.

Кнопка "Видалити"

Видаляє вибране файлове джерело даних. Перед натисканням кнопки Видалити потрібно вибрати файлове джерело даних, яке необхідно видалити зі списку.

Кнопка "Настройка"

Натисніть цю кнопку, щоб змінити конфігурацію вибраного файлового джерела даних. Перед натисканням кнопки Настройка потрібно вибрати ім’я файлового джерела даних зі списку. Відображає діалогове вікно настроювання конкретного драйвера.

Кнопка "Каталог"

Установлює каталог, указаний у полі Де шукати, як каталог за промовчанням, коли запущено адміністратор ODBC.

Поле "Де шукати"

Відображає каталог, підкаталоги та файлові DSN якого перелічено у наведеному нижче вікні. Натиснувши стрілку вниз поруч із цим текстовим полем, можна відобразити повну структуру каталогу. Каталог за промовчанням, що відображається під час першого запуску адміністратора ODBC, міститься в системних відомостях, але його можна змінити, натиснувши кнопку Каталог.

Піктограма На один рівень вверх

Змінює каталог, указаний у полі Де шукати, на каталог, розташований на один рівень вище.

Кнопка "OK"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC. Непотрібно натискати кнопку OK, щоб прийняти зміни у списку Файлові джерела даних. Зміни у списку приймаються, коли натискається кнопка OK у діалоговому вікні настроювання джерел даних.

Кнопка "Скасувати"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC, але не скасовує зміни, внесені за допомогою інших елементів керування діалогового вікна.

Довідка

Відображає екран "Довідка".