Služi za dodavanje, brisanje i konfigurisanje izvora podataka zasnovanih na datoteci koji mogu da se dele između svih korisnika koji imaju instalirane iste upravljačke programe. Ovi izvori podataka ne moraju da budu vezani za korisnika niti lokalno za računar.

Kontrola Opis

Izvori podataka datoteke

Prikazuje imena izvora podataka (DSN-ove) za sve datoteke i poddirektorijume u direktorijumu koji je naznačen u okviru Pogledaj u. Ako kliknete dvaput na DSN datoteke, pojaviće se dijalog za podešavanje izvora podataka za odgovarajući upravljački program.

Dodaj

Kliknite da biste dodali novi izvor podataka datoteke. U dijalogu Kreiranje novog izvora podataka koji će se pojaviti, izaberite upravljački program za koji dodajete izvor podataka datoteke i kliknite na dugme Sledeće da biste odredili ime ili lokaciju za novi izvor podataka datoteke. Kliknite ponovo na dugme Sledeće da biste prikazali rezime novih informacija za izvor podataka. Kliknite na dugme Završi da biste prikazali okvir za dijalog za konfigurisanje odgovarajućeg upravljačkog programa.

Ukloni

Uklanja izabrani izvor podataka datoteke. Morate da izaberete izvor podataka datoteke koji želite da uklonite sa liste pre nego što kliknete na dugme Ukloni.

Konfiguriši

Kliknite da biste promenili konfiguraciju izabranog izvora podataka datoteke. Morate da izaberete ime izvora podataka datoteke na listi pre nego što kliknete na dugme Konfiguriši. Prikazuje okvir za konfigurisanje izvora podataka odgovarajućeg upravljačkog programa.

Postavi dir.

Podešava direktorijum naznačen u okviru Pogledaj u kao podrazumevani kada je postavljen ODBC administrator.

Pogledaj u

Prikazuje direktorijum za koji se navode poddirektorijumi i DSN-ovi datoteka u prozoru u nastavku. Ako kliknete na strelicu nadole pored ovog okvira sa tekstom, prikazaće se čitava struktura direktorijuma. Podrazumevani direktorijum, koji se prvobitno prikazuje kada se prvo izvrši ODBC administrator, je sadržan u informacijama o sistemu, ali možete da ga promenite pomoću dugmeta Postavi dir..

Ikona Nagore za jedan nivo

Zamenjuje direktorijum koji je prikazan u okviru Pogledaj u direktorijumom koji je jedan nivo iznad njega.

U redu

Zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator. Ne morate da kliknete na dugme U redu da biste prihvatili promene na listi Izvori podataka datoteke. Promene na listi će biti prihvaćene kada kliknete na dugme U redu u dijalogu za konfigurisanje izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator, ali ne poništava promene koje ste napravili pomoću kontrola u drugom dijalogu.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.