Služi za dodavanje, brisanje ili podešavanje izvora podataka sa imenima izvora podataka korisnika (DSN). Ovi izvorni podaci se čuvaju lokalno na računaru i dostupni su samo trenutnom korisniku.

Kontrola Opis

Izvori podataka korisnika

Navodi sva imena izvora podataka korisnika (DSN) , uključujući ime i odgovarajući upravljački program za svaki DSN. Ako kliknete dvaput na DSN korisnika, pojaviće se dijalog za konfigurisanje izvora podataka za odgovarajući upravljački program.

Dodaj

Kliknite da biste dodali novi izvor podataka korisnika. U dijalogu Kreirajte novi izvor podataka koji se prikazuje, izaberite upravljački program za koji dodajete izvor podataka korisnika i kliknite na dugme Završi; pojaviće se dijalog za konfigurisanje odgovarajućeg upravljačkog programa.

Ukloni

Kliknite da biste uklonili izabrano ime izvora podataka korisnika sa liste Izvori podataka korisnika.

Konfiguriši

Kliknite da biste promenili konfiguraciju izabranog izvora podataka korisnika. Ovo će prikazati okvir za konfigurisanje izvora podataka odgovarajućeg upravljačkog programa.

U redu

Zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka. Ne morate da kliknete na dugme U redu da biste prihvatili promene na listi Izvori podataka korisnika. Promene na listi će biti prihvaćene kada kliknete na dugme U redu u dijalogu za konfigurisanje izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka ali ne poništava promene koje ste napravili pomoću kontrola u drugom dijalogu.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.