Kullanıcı veri kaynağı adlarıyla (DSN’ler) veri kaynakları ekler, siler veya ayarlar. Bu veri kaynakları bir bilgisayarda yerel olarak bulunur ve bunlara yalnızca geçerli kullanıcı erişebilir.

Denetim Açıklaması

Kullanıcı Veri Kaynakları

Her DSN’in ilişkili sürücüsü ve ad dahil, tüm kullanıcı DSN’lerini listeler. Bir kullanıcı DSN’i çift tıklatmak sürücüye özgü veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunu görüntüler.

Ekle

Yeni bir kullanıcı veri kaynağı eklemek için tıklatın. Görüntülenen Yeni Veri Kaynağı Oluştur iletişim kutusunda, kullanıcı veri kaynağı eklemek istediğiniz sürücüyü seçin ve Son’u tıklatın, sürücüye özgü kurulum iletişim kutusu görünür.

Kaldır

Seçilen bir kullanıcı veri kaynağı adını Kullanıcı Veri Kaynakları listesinden kaldırmak için tıklatın.

Yapılandır

Seçilen bir kullanıcı veri kaynağının yapılandırmasını değiştirmek için tıklatın. Bu, sürücüye özgü veri kaynağı kurulum iletişim kutusunu görüntüler.

Tamam

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır. Kullanıcı Veri Kaynakları listesinde yapılan değişiklikleri kabul etmek için Tamam’ı tıklatmanız gerekmez. Listede yapılan değişiklikler, veri kaynağı kurulumu iletişim kutusunda Tamam’ı bir defa tıklattığınızda kabul edilir.

İptal

ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi iletişim kutusunu kapatır ancak başka iletişim kutusu denetimleriyle yapılan değişiklikleri geri almaz.

Yardım

Bu Yardım ekranını görüntüler.