Дає можливість додавати, видаляти та встановлювати імена користувацьких джерел даних (DSN) для джерел даних. Ці джерела даних розташовані на комп’ютері локально та доступні лише для поточного користувача.

Елемент керування Опис

Користувацькі джерела даних

Містить всі користувацькі DSN разом з іменем і зв’язаним драйвером для кожного DSN. Подвійним клацанням користувацького DSN можна відобразити діалогове вікно настроювання джерела даних для конкретного драйвера.

Кнопка "Додати"

Натисніть цю кнопку, щоб створити нове користувацьке джерело даних. У діалоговому вікні Створення нового джерела даних, що з’явиться, виберіть драйвер, для якого потрібно додати користувацьке джерело даних, а потім натисніть кнопку Завершити, після чого з’явиться діалогове вікно настроювання для цього драйвера.

Кнопка "Видалити"

Натисніть цю кнопку, щоб видалити вибране користувацьке джерело даних зі списку Користувацькі джерела даних.

Кнопка "Настройка"

Натисніть цю кнопку, щоб змінити конфігурацію вибраного користувацького джерела даних. Ця діє призведе до відображення діалогового вікна настроювання конкретного драйвера.

Кнопка "OK"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC. Непотрібно натискати кнопку OK, щоб прийняти зміни у списку Користувацькі джерела даних. Зміни у списку приймаються, коли натискається кнопка OK у діалоговому вікні настроювання джерел даних.

Кнопка "Скасувати"

Закриває діалогове вікно Адміністратор джерел даних ODBC, але не скасовує зміни, внесені за допомогою інших елементів керування діалогового вікна.

Довідка

Відображає екран "Довідка".