Добавят се, изтриват се или се настройват източници на данни с имената на потребителски източници на данни (DSN). Тези източници на данни са локални за компютъра и са достъпни само за текущия потребител.

Контрола Описание

Потребителски източници на данни

Изброяват се всички потребителски DSN, включително името и драйвера, зададени към всеки DSN. Двукратното щракване върху потребителски DSN показва диалоговия прозорец за специфична за драйвера настройка на източника на данни.

Добави

Щракнете тук, за да добавите нов потребителски източник на данни. В показалия се диалогов прозорец Създаване на нов източник на данни изберете драйвера, за който добавяте потребителски източник на данни и щракнете върху Готово; ще се появи диалогов прозорец за специфична за драйвера настройка.

Премахни

Щракнете тук, за да премахнете името на избрания потребителски източник на данни от списъка Потребителски източници на данни.

Конфигуриране

Щракнете тук, за да промените конфигурацията на избран потребителски източник на данни. Това ще покаже диалоговия прозорец за специфична за драйвера настройка на източника на данни.

OK

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC. Не е нужно да щраквате върху OK, за да приемате промените в списъка Потребителски източници на данни. Промените в списъка се приемат, когато щракнете върху OK в диалоговия прозорец за настройка на източника на данни.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBCr, но не се отменят промените, направени от другите контроли на диалоговия прозорец.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".