Показва се информация за инсталираните в компютъра ODBC драйвери. В този раздел не могат да се извършат никакви действия. Трябва да използвате програмата за инсталиране, специфичната за драйвера, за да добавяте или премахвате ODBC драйвери.

Контрола Описание

ODBC драйвери

Името, версията, фирмата, името на файла и датата на създаване на файла за всеки инсталиран в компютъра ODBC драйвер.

OK

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Администратор на източници на данни за ODBC.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".