Afişează informaţii despre driverele ODBC instalate pe computer. Din această filă nu se poate efectua nicio acţiune. Trebuie să utilizaţi programul de instalare a driverelor specific pentru a adăuga sau elimina driverele ODBC.

Control Descriere

Drivere ODBC

Numele, versiunea, compania, numele fişierului şi data de creare a fişierului fiecărui driver ODBC de pe computer.

OK

Închide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC.

Revocare

Închide caseta de dialog Administrator surse de date ODBC.

Ajutor

Afişează acest ecran de Ajutor.