Viser informasjon om ODBC-driverne som er installert på datamaskinen. Ingen handling kan utføres fra denne kategorien. Du må bruke installasjonsprogrammet for den spesifikke driveren til å legge til eller fjerne ODBC-drivere.

Kontroll Beskrivelse

ODBC-drivere

Navnet, versjonen, firmaet, filnavnet og filopprettingsdatoen for hver enkelt ODBC-driver på datamaskinen.

OK

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator.

Avbryt

Lukker dialogboksen ODBC Datakildeadministrator.

Hjelp

Viser dette hjelpeskjermbildet.