Prikazuje informacije o ODBC upravljačkim programima koji su instalirani na vašem računaru. Nijedna radnja ne može da se izvrši pomoću ove kartice. Morate da koristite odgovarajući program za konfigurisanje upravljačkog programa da biste dodali ili uklonili ODBC upravljačke programe.

Kontrola Opis

ODBC upravljački programi

Ime, verzija, kompanija, ime datoteke i datum kreiranja datoteke za svaki ODBC upravljački program na računaru.

U redu

Zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.