Prikazuje informacije o ODBC upravljačkim programima koji su instalirani na vaše računalo. Na ovoj se kartici ne može izvršiti nijedna akcija. Morate koristiti određeni program za postavljanje upravljačkog programa kako biste dodali ili uklonili ODBC upravljačke programe.

Kontrola Opis

ODBC upravljački programi

Naziv, verzija, tvrtka, naziv datoteke i datum stvaranja datoteke za svaki ODBC upravljački program na računalu.

U redu

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka.

Odustani

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka.

Pomoć

Prikazuje ovaj zaslon Pomoći.