Prikazuje informacije o osnovnim ODBC komponentama, uključujući Upravitelja upravljačkih programa, biblioteku pokazivača, instalacijski .dll i druge datoteke koje čine osnovne komponente.

Kontrola Opis

Popis osnovnih ODBC komponenti

Opis, verzija, naziv datoteke i mjesto svake osnovne ODBC komponente.

U redu

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka.

Odustani

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka, no ne poništava promjene koje su napravljene pomoću drugih naredbi u dijaloškom okviru.

Pomoć

Prikazuje ovaj zaslon Pomoći.