Näyttää tietoja ODBC-ydinkomponenteista, kuten Ohjaintenhallinnasta, kohdistinkirjastosta ja asennuksen .dll-tiedostosta sekä muista tiedostoista, jotka muodostavat ydinkomponentit.

Ohjausobjekti Kuvaus

ODBC:n perusosien luettelo

Näyttää kunkin ODBC:n perusosan kuvauksen, version, tiedostonimen ja sijainnin.

OK

Sulkee ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan.

Peruuta

Sulkee ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan, mutta ei kumoa muiden ohjausobjektien avulla tehtyjä muutoksia.

Ohje

Näyttää tämän Ohje-näytön.