Visar information om ODBC-grundkomponenterna som drivrutinshanteraren, markörbiblioteket, .dll-installationsfilen och andra filer som utgör grundkomponenterna.

Kontroll Beskrivning

Lista med ODBC-grundkomponenter

Beskrivning, version, filnamn och plats för samtliga ODBC-grundkomponenter.

OK

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla men återställer inte de ändringar som gjorts i andra kontroller i dialogrutan.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.