Lägger till, tar bort eller ställer in datakällor med system-DSN (Data Source Names). Dessa datakällor är lokala på en dator men inte användardedikerade. Alla användare med behörigheter har åtkomst till ett system-DSN.

Kontroll Beskrivning

Datakällor för system

Visar en lista över alla system-DSN, inklusive namnet och den tillhörande drivrutinen för varje DSN. Om du dubbelklickar på ett system-DSN visas den dialogruta för inställning av datakälla som är specifik för drivrutinen.

Lägg till

Om du vill lägga till en ny datakälla för system klickar du här. I dialogrutan som visas, Skapa ny datakälla, väljer du den drivrutin till vilken du vill lägga till en datakälla för system och klickar på Slutför. Då visas en inställningsdialogruta som är specifik för drivrutinen.

Ta bort

Tar bort ett valt system-DSN ur listan Datakällor för system.

Konfigurera

Klicka här om du vill ändra konfigurationen för en vald datakälla för system. Visar den dialogruta för inställning av datakälla som är specifik för drivrutinen och som låter dig ändra konfigurationen för en befintlig datakälla för system. Du måste välja namnet på en datakälla för system i listan innan du klickar på Konfigurera.

OK

Stänger dialogrutan ODBC – Administrera datakälla. Du måste inte klicka på OK för att godkänna ändringarna i listan Datakällor för system. Ändringarna i listan godkänns när du klickar på OK i dialogrutan för inställning av datakälla.

Avbryt

Stänger dialogrutan ODBC - Administrera datakälla men återställer inte de ändringar som gjorts i andra kontroller i dialogrutan.

Hjälp

Visar den här hjälpskärmen.